Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

rybq
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
6957 5a1e 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakorzi korzi
rybq
The world is a mess and I want to laugh because all I can think is how horrible and beautiful it is.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 23 2018

rybq
3537 681c 420
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

April 20 2018

rybq
Pewne rzeczy można zabić słowami. Można tak drugiego człowieka strzelić w mordę, że już nie będzie w stanie ani słuchać, ani siedzieć obok. Bo podnieść, to się podniesie. Jeżeli ma twardą dupę, to wstanie szybko. Jeżeli miękką, to będzie się podnosił stopniowo. Ale w końcu przyjdzie taka chwila, dzień, moment, zdarzenie, że wstanie. A wstanie po to, żeby się otrząsnąć z bolesnego wiatru, po to, aby od tego, co było raną, odejść.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
rybq
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viadobby dobby
rybq
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
rybq
1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaviajero viajero

April 12 2018

6785 c925 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby

April 09 2018

rybq
5131 b53c 420
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamiktoria miktoria
rybq
rybq
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 05 2018

rybq
rybq
0829 f614 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeme noticeme
rybq
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"

April 04 2018

rybq
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viadobby dobby

March 20 2018

rybq
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
rybq
5484 83c0 420
rybq
2902 12c6 420

March 17 2018

rybq
Today I learned that crying over us will never end. 
— over and over again
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl