Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

7373 4b88 420
Reposted fromnosmile nosmile vianoticeme noticeme

March 18 2017

rybq
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
rybq
5729 48df 420
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
rybq
7027 539d 420
rybq
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaMonasi Monasi
rybq
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
rybq
Prawda jest taka, że miłość taranuje ci życie niczym lodowa kra i wtedy toniesz, nawet jeśli masz serce skonstruowane jak Titanic.
— Jeanette Winterson – Wolność na jedną noc
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
rybq
2537 2afa 420
Reposted fromheroes heroes viajnna jnna
rybq
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viaCannonball Cannonball
rybq
9950 e162 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
rybq
rybq
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
rybq
Nie jest pospolita, oczywista i jednoznaczna. Jest szczelnie odziana tysiącem niedopowiedzeń, osnuta niejedną tajemnicą, dotknięta niezadanym pytaniem i brakującą odpowiedzią. Jest czasami senna, a czasami żywiołowa. Kusi, zatraca każdego czującego, odziera ze skóry, rozdrapuje rany, by po chwili słodko je zabliźnić. Jest ukrwiona. Tętni, pulsuje, żyje.
— J.L.Wiśniewski
rybq
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid

March 16 2017

rybq
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viapozakontrola pozakontrola
Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy może umysł
— (via ohbittersweetstuff)
Reposted fromshitsuri shitsuri viajethra jethra
Jestem tylko iluzją
Mnie tu naprawdę nie ma
— (via gruba-pocieta-dziewczyna)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
Myślę, że nie ma gorszego bólu niż świadomość, że to, co było, nigdy już nie wróci. Że osoby, z którymi byliśmy blisko i nadal są ważni, traktują nas całkowicie obojętnie.
— (via anjo-hope)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
rybq
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vialegilimencja legilimencja
rybq
Jak to jest, że ludzie najpierw się kochają, potem czynią ze swych dwóch losów jeden, a jeszcze potem stają się przywiązanymi do siebie nawzajem wrogami?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl